Κατερίνα Ζησοπούλου

Κατερίνα Ζησοπούλου

Ψυχολόγος - HR Consultant, Τακτικό Μέλος Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων