Ο μύθος του «τέλειου γονέα»: Ο ρόλος του coach/συμβούλου στην κατάρριψή του

Κωνσταντίνα Μαρκοπούλου | Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας & Αναπτυξιακής Παιδοψυχολογίας

Πολλά έχουν γραφεί για να περιγράψουν τα στοιχεία ενός τέλειου γονέα στοιχεία που διαφέρουν από εποχή σε αποχή αλλά και διαπολιτισμικά. Σε (νέους) γονείς, ο σύμβουλος/coach θα μπορούσε να κάνει μια εισαγωγή με στόχο να καταρρίψει αυτόν το μύθο του τέλειου γονέα. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη διαφοροποίηση της έννοιας «τέλειος γονιός» και «αποτελεσματικός γονιός». Η συζήτηση που θα ακολουθούσε θα μπορούσε να κινηθεί γύρω από τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού γονέα όπως τα αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι γονείς, οπότε και θα προέκυπταν θέματα αυτεπίγνωσης των δικών τους χαρακτηριστικών ως γονείς και πώς θα μπορούσαν αυτά να τροποποιηθούν ώστε να προσαρμοστούν στην εικόνα ενός αποτελεσματικού γονέα.

Ο ρόλος του coach/συμβούλου στο σημείο αυτό δεν είναι να είναι επικριτικός, αλλά αντιθέτως να αποδεχτεί τη μοναδικότητα των εκάστοτε γονέων και των καταβολών που φέρουν.

Με τον τρόπο αυτό, αποτελεί ο ίδιος πρότυπο για το πώς οι τελευταίοι οφείλουν να είναι στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, στη μεταξύ τους αλλά και αυτήν με τα παιδιά τους. Στο ίδιο πλαίσιο, θα μπορούσε να επισημανθεί ο αντίκτυπος που έχει η επιδίωξη ενός τέλειου-τελειομανή γονέα για την ψυχική υγεία των παιδιών σε αντιδιαστολή με έναν αποτελεσματικό και συνεπώς αυθεντικό γονέα, τα παιδιά του οποίου είναι περισσότερο αυτονομημένα και συναισθηματικά ανεπτυγμένα.

Τέλος, η συζήτηση θα μπορούσε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν επιδιώκουμε την «τέλεια» οικογένεια αλλά τη λειτουργική: μια οικογένεια με προβλήματα στην οποία τα μέλη της αναγνωρίζουν τις αδυναμίες και τα προβλήματά τους και ζητούν βοήθεια για να τα αντιμετωπίσουν όταν χρειάζεται. Με άλλα λόγια, η λειτουργική οικογένεια δεν απαρτίζεται από «τέλειους» ανθρώπους αλλά αντιθέτως τα μέλη της-και ιδιαίτερα οι γονείς είναι κανονικοί άνθρωποι με θετικά αλλά και αρνητικά συναισθήματα, με προτερήματα και ελαττώματα. Κλείνοντας θα πρέπει να τονιστεί η μεγάλη αξία που έχει η αναγνώριση και η αποδοχή από το γονέα ότι δεν είναι τέλειος αλλά προσπαθεί να είναι λειτουργικός και αποτελεσματικός ώστε αυτή η προσωπική του εξέλιξη να αποτελέσει ένα πολύ θετικό και αυθεντικό πρότυπο για τα παιδιά του. Και σε αυτό κομβικό ρόλο καλείται να παίξει ο σύμβουλος/coach.

Για το Your Therapist,

Κωνσταντίνα Μαρκοπούλου | Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας & Αναπτυξιακής Παιδοψυχολογίας

Μοιράσου αυτό το Άρθρο στο:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on print
EL