Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση

Εριφύλη Χατζησάββα | Λογοθεραπεύτρια – Ειδική Παιδαγωγός MSc

Η Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση είναι μια διαδικασία η οποία εξετάζει τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις παρούσες ανάγκες του ατόμου. Πραγματοποιείται αποκλειστικά από Λογοθεραπευτή/-τρια, ο οποίος χρησιμοποιεί κατά περίπτωση διάφορες δοκιμασίες (τεστ), παρατηρεί και καταγράφει τις δυσκολίες του ατόμου.
Ο τρόπος που θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση διαφέρει ανάλογα με τη διαταραχή, το άτομο και το Λογοθεραπευτή/ -τρια, ωστόσο υπάρχουν κάποια στάδια που είναι κοινά σε όλες τις αξιολογήσεις, όπως:

Λήψη ιστορικού
Είναι σημαντικό πριν από οποιαδήποτε αξιολόγηση να πραγματοποιηθεί η λήψη ενός εκτενούς ιατρικού, αναπτυξιακού, οικογενειακού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού ιστορικού του ατόμου.

Στοματοπροσωπική εξέταση
Στη στοματοπροσωπική εξέταση αξιολογούνται οι δομές της παραγωγής της ομιλίας και η λειτουργική επάρκειά τους. Συγκεκριμένα, αξιολογούνται τα δόντια, τα χείλη, η γλώσσα, η υπερώα, η σταφυλή, οι παρειές (μάγουλα) κ.α. Συγχρόνως, αξιολογείται ο συγχρονισμός των παραπάνω δομών που έχει ως αποτέλεσμα τη σωστή εκφορά των φθόγγων όσον αφορά την άρθρωση και την αντήχηση.

Ακοολογικός έλεγχος
Ο Λογοθεραπευτής καταγράφει αν έχει πραγματοποιηθεί ακοολογικός έλεγχος από ΩΡΛ, σε αντίθετη περίπτωση παραπέμπει σε αυτόν για έλεγχο.

Απόκτηση δείγματος λόγου, ομιλίας και φωνής
Το δείγμα αυτό θα αποκτηθεί μέσω του διαλόγου, της ανάγνωσης (ανάλογα την ηλικία) και δοκιμασιών (τεστ) όπου το άτομο έχει την ευκαιρία να παράξει μία ποικιλία γλωσσικών δομών (καταφάσεις, ερωτήσεις, ρηματικοί χρόνοι κλπ.). Για να είναι αξιόπιστο το δείγμα θα πρέπει να υπάρξουν τουλάχιστον 100 με 300 παραγωγές ή λέξεις.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τη Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση συζητιούνται με τους γονείς ή τον ίδιο τον ασθενή (αν πρόκειται για ενήλικα), όπου παρουσιάζονται τόσο οι δυσκολίες όσο και οι δυνατότητες του ατόμου, καθώς και οι παρούσες ανάγκες του.
Έπειτα, παρουσιάζεται το προτεινόμενο θεραπευτικό πρόγραμμα με τους πραγματοποιήσιμους στόχους το οποίο είναι εξατομικευμένο.
Οι θεραπευτικές συνεδρίες έχουν διάρκεια συνήθως 30′ – 45′ λεπτά, ανάλογα την περίπτωση. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη έκβαση της θεραπείας διαδραματίζει το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού ή του ενήλικα, η ψυχολογική υποστήριξή του, καθώς και η καθημερινή επανάληψη των θεραπευτικών στόχων.

Για το Your Therapist,

Εριφύλη Χατζησάββα | Λογοθεραπεύτρια – Ειδική Παιδαγωγός MSc

Μοιράσου αυτό το Άρθρο στο:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on print