Η Επιστήμη της Λογοθεραπείας

Εριφύλη Χατζησάββα | Λογοθεραπεύτρια – Ειδική Παιδαγωγός MSc

1. Τι είναι η Λογοθεραπεία;

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής και μάσησης – κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες ως αποτέλεσμα νευρολογικών, εξελικτικών ή λειτουργικών αιτιών. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, την καθαρότητα της ομιλίας και της φωνής, καθώς και στην παραγωγή λόγου των βαρήκοων. Η Λογοθεραπεία έχει τη δυνατότητα να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει αποκλίσεις σε αυτούς τους τομείς (σύμφωνα με παγκόσμιες κλίμακες μέτρησης δεξιοτήτων) από τη βρεφική ως τη γεροντική ηλικία.

2. Τι είναι ο λόγος και η ομιλία;

Λόγος είναι η ικανότητα αναγνώρισης και κατανόησης των λέξεων και των εννοιών, καθώς και η ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί μέσω ενός κωδικοποιημένου συστήματος σε όλες του τις μορφές, προφορική και γραπτή. Ομιλία είναι η ικανότητα συνδυασμού των ήχων για την άρθρωση των λέξεων, τη σωστή ποιότητα της φωνής και τον ομαλό ρυθμό.

3. Τι είναι η φωνή;

Η φωνή είναι το αποτέλεσμα του εκπνεόμενου αέρα από τους πνεύμονες, ο οποίος περνώντας από το λάρυγγα δονεί τις φωνητικές χορδές με αποτέλεσμα να παράγεται φωνή. Η φωνή χαρακτηρίζεται από την ένταση, δηλαδή τη δύναμη της φωνής, το ύφος, δηλαδή τον τόνο της φωνής και την ποιότητα, δηλαδή αν η φωνή ακούγεται βραχνή, ασθμαίνουσα, έχει τρέμουλο, σπασίματα, σταθερότητα.

4. Τι είναι η επικοινωνία;

Επικοινωνία είναι η λεκτική και η μη λεκτική αλληλεπίδραση ενός ατόμου με ένα άλλο. Η ικανότητά του δηλαδή να δέχεται και να δίνει ερεθίσματα, πληροφορίες, ιδέες και συναισθήματα σε ένα άλλο άτομο. Απαιτεί τις ικανότητες της κατανόησης και της έκφρασης του προφορικού και του γραπτού λόγου.

5. Τι είναι η σίτιση και η κατάποση;

Είναι η ικανότητα ενός ατόμου, αφού φέρει την τροφή στο στόμα, να τη μασήσει και να την καταπιεί. Για τη σίτιση και την κατάποση εμπλέκονται οι δομές της στοματικής και της φαρυγγικής κοιλότητας και του οισοφάγου.

6. Ποιες διαταραχές χρήζουν Λογοθεραπείας;

 • Καθυστέρηση λόγου και ομιλίας
 • Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές (Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται στη Νοητική Υστέρηση, Βαρηκοϊα – Κώφωση, Διαταραχές χρήσης της γλώσσας – Πραγματολογικές Διαταραχές/ΔΑΦ)
 • Αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας (Αρθρωτικές και Φωνολογικές Διαταραχές, Δυσαρθρία, Διαταραχή στη ροή της ομιλίας/Ταχυλαλία, Τραυλισμός)
 • Μαθησιακές διαταραχές
 • Διαταραχές στη σίτιση και κατάποση
 • Διαταραχές φωνής
 • Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
 • Χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (λαρυγγεκτομή)
 • Νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα
 • Εγκεφαλικά επεισόδια – αφασίες
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

7. Ποιος είναι ο σκοπός της Λογοθεραπείας;

Σκοπός της Λογοθεραπείας είναι η πρόληψη, η πρόγνωση, η διάγνωση, η θεραπεία – αποκατάσταση, καθώς και η επιστημονική μελέτη των διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας, φωνής και σίτισης/κατάποσης.

Για το Your Therapist,

Εριφύλη Χατζησάββα | Λογοθεραπεύτρια – Ειδική Παιδαγωγός MSc

Μοιράσου αυτό το Άρθρο στο:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on print