Εγώ & ο Εαυτός μου

Γερακάκη Ελένη | Κοινωνική Επιστήμονας – Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Συχνά φαίνεται να μας απασχολούν ποικίλα υπαρξιακά ερωτήματα, τα οποία στην πλειονότητά τους παραμένουν αναπάντητα ή απαντώνται μέσω της πολύτιμης βοήθειας των άλλων- των σημαντικών μας άλλων που βρίσκονται και διανθίζουν την ζωή μας. Ωστόσο, κάθε απάντηση που επέρχεται ως αποτέλεσμα των συναθροίσεων συνεκτιμήσεων και σημαντικών απόψεων όχι ενός, αλλά αρκετών ανθρώπων πως μπορεί να μας οδηγεί σε προσωπική στάση και επιλογή; Πως μπορεί να αποτελέσει βέβαιη ατομική πεποίθηση, συνειδητοποιημένη και ακριβή ως έκφραση των ενδότερων σκέψεων, αποφάσεων και επιλογών μας;

Η εικόνα που οι άλλοι σχηματίζουν για εμάς και εκείνη που πραγματικά αντανακλά και ανταποκρίνεται στο Εγώ μας αρκετές φορές διαφέρει, δημιουργώντας παρερμηνείες και ασυμβατότητα στην επικοινωνία. Επιπρόσθετα, οι προσδοκίες που συνοδεύουν τις συναναστροφές μας δείχνουν πολλές φορές να καταρρίπτονται και ίσως η πιο πιθανή αιτία αυτού να καθίσταται η δόμηση των προσδοκιών σύμφωνα με τα δικά μας βιώματα και εμπειρίες αφήνοντας επιμελώς ασχολίαστα και μη προσμετρήσιμα τις αιτιώδεις επεξηγήσεις και αιτιακούς σκοπούς που συνοδεύουν τις δυνατότητες πραγμάτωσης των εξωτερικά ενδιαφερόμενων υποκειμένων. Όταν οι όποιες προσδοκίες μας χτίζονται χωρίς την άμεση συμμετοχή και διερεύνηση των όσων μπορεί ένα άτομο-το εξωτερικά προτιμητέο & επιλέξιμο άτομο-να προσφέρει για να επιτευχθούν οι απαιτήσεις που αναμένουν, τότε η επιθυμία και η λαχτάρα πραγματοποίησης οδηγεί στην απογοήτευση και στον κατακερματισμό των συναισθημάτων εμπιστοσύνης μεταξύ της διαντίδρασης και συν-επικοινωνίας δύο ατόμων. Οι προσδοκίες επί των προσδοκιών μένουν ανεκπλήρωτες και η ρήξη των διαπροσωπικών σχέσεων αρχίζει να μετρά αντίστροφα κινούμενη στην πλήρη αποξένωση των ατόμων και στην σταδιακή απέχθεια ή εν δυνάμει εχθρικότητά τους. Οι άνθρωποι διαθέτουν ψυχή, καρδιά και νου, συνείδηση, γνώση και επίγνωση. Το Εγώ αποτελεί την προσωπική έκφραση της εικόνας που σχηματίζεται για τον Εαυτό και αντιδιαστέλεται της εικόνας που οι κοινωνικές συναναστροφές και το γενικευμένο σύνολο αποδίδει στο άτομο που είναι το υποκείμενο του Εγώ. Το Εγώ μας και η εικόνα που διαμορφώνεται για αυτό, σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Η εικόνα αυτή δημιουργείται μέσω των πολλαπλών διαφοροποιητικών υποκειμενικών πεποιθήσεων που συνενώνονται και δημιουργούν μια αντικειμενική γνώμη, μια πιο γενικευμένη και κοινή άποψη. Συνεπώς, καταλήγουμε στην ύπαρξη διαφορετικών απόψεων για το Εγώ και τον Εαυτό, η σύγχυση των οποίων οδηγεί στην αναζήτηση ταυτότητας και στην ακολουθία σίγουρης ατομικής τοποθέτησης με πίστη και αυτοπεποίθηση στην επιλογή εκείνης που συνάδει με όσα το Εγώ πρεσβεύει, δηλαδή της μόνης πραγματικής και αντιπροσωπευτικής εικόνας του Εαυτού και της προσωπικότητάς μας. Αδιαμφισβήτητά, η πολυπλοκότητα των εκλαμβανόμενων ερεθισμάτων είναι υψίστης σημασίας και αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης σε προσωπικό και κοινωνικό πλαίσιο, αλλά η τελική επιλογή οφείλουμε να βασίζεται σε όσα επιθυμούμε ατομικά, σίγουρα και ανεπηρέαστα από εξωτερικές παρεμβολές που ενδεχομένως να μας στρέψουν σε επιλογές που δεν θα είναι αυτούσιες και επιλέξιμες. Η αυθυπαρξία του Εγώ και η ατομικότητα του χαρακτήρα μας ωθεί στην προβολή Εαυτού με βεβαιότητα και σιγουριά σχηματίζοντας την εικόνα του Εαυτού που είναι καθολικά δική μας, αλώβητη από εξωτερικές παρεμβάσεις και επιρροές. Με γνώμονα αυτό, κατακτάμε την γνώση του Εαυτού, την ύπαρξη του Εγώ και την επικράτηση των προσωπικών επιλογών σε σχέσεις που εξελίσσονται σε βαθύτατη και ουσιαστική επένδυση, η οποία οδηγεί σε ενδόμυχες επιλογές που θα φαντάζουν ωραίες καθώς θα είναι ουσιαστικές, αληθινές και κυρίως ολόψυχα δικές μας…

Θέτω θεμέλια για σχέσεις ζωής που θέλω να χτίσω, στην οποία ο Εαυτός & το Εγώ έχουν καίρια και πρωταρχική θέση, σε οικοδομήματα που δομούνται με γερά καλούπια και αδυνατούν να δεχτούν ημίμετρα και συμβιβασμούς…

Καταφέρνω να δω, όσα επιζητώ, προβάλλοντας στους άλλους Εκείνο το Εγώ, το κομμάτι του Εαυτού που θέλω σε εμένα να δουν. Φωτίζω τα σημεία που επιθυμώ & βλέπω καθώς…

Αν δεν κοιτάς αυτά που βλέπεις, πως θα δεις αυτά που κοιτάς;

Για το Your Therapist,

Γερακάκη Ελένη | Κοινωνική Επιστήμονας – Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Μοιράσου αυτό το Άρθρο στο:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on print